Komunikaty

Okólnik o wyborze sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Brzustowa

 

 

Bobrowniki, dnia 01.07.2008r.

 

 

 

O K Ó L N I K

 

Informuję, że w dniu 18 lipca 2008 roku (piątek) o godzinie 13,00 w mieszkaniu Pani Janiny Kostrzewskiej zam. Brzustowa , zgodnie z Uchwałą Nr XIII/80/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10.06.2008r. odbędzie się zebranie sołeckie.

Porządek zebrania :

1. Wybór sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Brzustowa

W przypadku braku frekwencji wyznacza się drugi termin zebrania

na godz. 13,30.

Proszę o wzięcie udziału w zebraniu.

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.07.2008r.
Dokument wytworzony przez: E. Jankowska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2008 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 4591
01 lipca 2008 15:18 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumnetu.