Komunikaty

Porządek obrad III Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 30 grudnia 2014 roku na godz. 11/00

Bobrowniki, dnia 15.12.2014 r.

 

                                                                    Pan/i/

                                                                                  .....................................................................

 

     Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 grudnia 2014 roku (wtorek) na godzinę 11:00 III Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.      Wybór sekretarza obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok (jeżeli zajdzie taka konieczność).

6.      Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2015 r.

1.      opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

2.      dyskusja.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2014-2025.

8.      Aneks do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

9.      Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2015 rok.

10.  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

11.  Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

12.  Wolne wnioski i zapytania.

13.  Zakończenie obrad.

 

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                 Tadeusz Gradkiewicz

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.12.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2014 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1878
29 grudnia 2014 14:39 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)