Komunikaty (2011)

Wybierz rok

Informacja o zgłoszaniu kandydatów na ławników

Wybory ławników 2011 W tym roku kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja...

Informacja dla rolników

O K Ó L N I K W związku z koniecznością przekazania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy danych o zakresie szkód poniesionych przez rolników w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych - wi

Konkurs na Najpiękniejszy Ogród Gminy Bobrowniki 2011r.

Wójt Gminy Bobrowniki ogłosił "Konkurs na Najpiękniejszy Ogród Gminy Bobrowniki 2011r.". Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin i zgłoszenie znajdują się w zakładce - Prawo lokalne- Zarządzenie nr 20/2011