Projekty uchwał Rady

Wybierz rok

Projekt - Uchwała Nr ../2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ... w sprawie: przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2014 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2014 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2014 roku. N

Projekt Uchwały Nr XVIII/../2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków na terenie Gminy Bobrowniki

Uchwała Nr XVIII/../2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bobrowniki.  

Projekt Uchwały Nr XVIII/.../2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty

UCHWAŁA NR ……/……../2013 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia ………………… 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15