Komunikaty

Porządek obrad II Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 09.12.2014r. na godz. 11/00

Bobrowniki, dnia 02.12.2014 r.

                                                                    Pan/i/

                                                                                  .....................................................................

     Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję na dzień 09 grudnia 2014 roku (wtorek) na godzinę 11:00 II Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.      Wybór sekretarza obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych (w tym przewodniczącego                             i wiceprzewodniczącego).

6.      Podjęcie uchwały w sprawie diet dla sołtysów.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowniki.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji rewizyjnej.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Bobrowniki do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                            i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

14.  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

15.  Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

16.  Wolne wnioski i zapytania.

17.  Zakończenie obrad.

 

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                 Tadeusz Gradkiewicz

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.12.2014
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2014 08:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1931
04 grudnia 2014 08:11 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)