Projekty uchwał Rady

Projekr - Uchwała Nr XX/../2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ..... 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bobrowniki Porozumienia z Miastem Włocławek na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

 

Projekt

UCHWAŁA Nr XX/../2014
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia  2014


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bobrowniki Porozumienia                     

                   z Miastem Włocławek  na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-            

                  Gospodarczego  

    
Na podstawie art. 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Miastem Włocławek oraz Gminą Włocławek, Gminą Lubanie, Gminą Fabianki, Miastem Brześć Kujawski, Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą, Gminą Kowal Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  

§ 2. Szczegółowe warunki współpracy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego określone zostały w treści Porozumienia, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.05.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2014 09:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1897
07 maja 2014 09:54 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)