Urząd Gminy Bobrowniki

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Przetargi

Bobrowniki: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 - szt. 1 Numer ogłoszenia: 216553 - 2007; data zamieszczenia: 08.11.2007 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

czytaj więcej o Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napedem 4x2 dla OSP w Bobrownikach".

Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP w Bobrownikach” . Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz....

czytaj więcej o Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napedem 4x2 dla OSP w Bobrownikach". »

Przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 szt 1

Przetargi

UG 341/9/2007 Bobrowniki dn. 2007-10-19 Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach Plac Wolności 4 87-617 Bobrowniki Tel. 0 604 12 17 22; 054 251 49 02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 , szt - 1. 1) Nazwa...

czytaj więcej o Przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 szt 1 »

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 szt 1.

Przetargi

UG 341/8/2007 Bobrowniki dn. 2007-10-10 Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach Plac Wolności 4 87-617 Bobrowniki Tel. 0 604 12 17 22; 054 251 49 02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 , szt - 1. 1) Nazwa...

czytaj więcej o Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 szt 1. »

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego ....

Przetargi

Bobrowniki, dnia 14.09.2007r. UG 41/7/2007 Dotyczy: ogłoszonego przetargu (Nr ogłoszenia 158390 z dnia 05.09.2007r.) na dostawę średniego samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia...

czytaj więcej o Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego .... »

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 , szt - 1. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Plac Wolności 4 87-617 Bobrowniki www.ugbobrowniki.pl wojt@ugbobrowniki.pl Godziny...

czytaj więcej o Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 »

Modernizacja drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bobrowniki-Bobrownickie Pole - II etap na odcinku od km 0+500 do km 1+700

Przetargi

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 4200m2, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 100 kg/m2. Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa, sposób wbudowania mechaniczny.

czytaj więcej o Modernizacja drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bobrowniki-Bobrownickie Pole - II etap na odcinku od km 0+500 do km 1+700 »

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego.....

Przetargi

Bobrowniki, dnia 03.08.2007r. 341/5/2007 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zawiadamiam,...

czytaj więcej o Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego..... »

Realizacja: IDcom-web.pl