Projekty uchwał Rady - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały Nr XV/.../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 września 2008r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Bobrowniki lub jej jed....

PROJEKT U C H W A Ł A Nr XV/…/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 września 2008 roku w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Bobrowniki lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa,...

Projekt uchwały Nr /2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ....... w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom.

PROJEKT Uchwała Nr ......................... Rady Gminy Bobrowniki z dnia ................................... w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom. Na podstawie art. 90 ust. 1, 2a, 2b i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz....