Statut - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVIII/111/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBROWNIKACH Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem , działa na podstawie : zarządzenia nr 1 Naczelnika Gminy Bobrowniki z dnia...

Uchwała Nr XV/90/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 września 2008r. w sprawie: Statutu Gminy Bobrowniki

UCHWAŁA Nr XV/90/2008 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 23 września 2008 r. w sprawie: Statutu Gminy Bobrowniki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r....