Urząd Gminy Bobrowniki

Archiwum - Zarządzenia zobacz aktualne »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zarządzenie nr 5/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 04.03.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok

Zarządzenia

Zarządzenie nr 5/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 04.03.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok. Na podstawie art.188, ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 pkt1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. nr Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005r...

czytaj więcej o Zarządzenie nr 5/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 04.03.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok »

Zrządzenie nr 6/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 05.03.2008r. w sprawie sprawozdania z wykonania bużetu Gminy Bobrowniki za 2007 rok

Zarządzenia

Bobrowniki, marzec 2008 Realizacja budżetu Gminy Bobrowniki w 2007 roku. Część opisowa. Budżet Gminy Bobrowniki na 2007 rok po ostatniej nowelizacji uchwałą Rady Gminy Bobrowniki Nr X/56/2007 z dnia 28.12.2007 roku wyniósł po stronie dochodów 7 884 350zł i po stronie...

czytaj więcej o Zrządzenie nr 6/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 05.03.2008r. w sprawie sprawozdania z wykonania bużetu Gminy Bobrowniki za 2007 rok »

Zarzadzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 05.03.2008r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2007r.

Zarządzenia

Bobrowniki, marzec 2008 Realizacja budżetu Gminy Bobrowniki w 2007 roku. Część opisowa. Budżet Gminy Bobrowniki na 2007 rok po ostatniej nowelizacji uchwałą Rady Gminy Bobrowniki Nr X/56/2007 z dnia 28.12.2007 roku wyniósł po stronie dochodów 7 884 350zł i po stronie...

czytaj więcej o Zarzadzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 05.03.2008r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2007r. »

Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 04 lutego 2008 roku w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnej

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 4/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 04 lutego 2008 roku Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 04 lutego 2008 roku w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnej »

Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 32/2007 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 31 grudnia 2007 roku Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z późn. zm.1) ZARZĄDZAM, co następuje : §...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach »

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia "regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzednicze"

Zarządzenia

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 10 stycznia 2008 roku Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.[1]) w związku z art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach...

czytaj więcej o Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia "regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzednicze" »

Zarządzenie Nr 1/2008 z dnia 02.01.2008r.(w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy)

Zarządzenia

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 02 stycznia 2008 roku Na podstawie art. 33, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.[5]) Z A R Z Ą D Z A M co, następuje : ...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 1/2008 z dnia 02.01.2008r.(w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy) »

Zarządzenie nr 31/2007 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 18.12.2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2007 rok.

Zarządzenia

Zarządzenie nr 31/2007 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 18.12.2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2007 rok. Na podstawie art.188, ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 pkt1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych(Dz. U. z dnia 20 grudnia 2005 r.) oraz parag. 9, pkt 1, uchwały...

czytaj więcej o Zarządzenie nr 31/2007 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 18.12.2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2007 rok. »

Zarządzenie nr 30/2007 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 03.12.2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2007r.

Zarządzenia

Zarządzenie nr 30/2007 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 03.12.2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2007 rok. Na podstawie art.188, ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 pkt1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych(Dz. U. z dnia 20 grudnia 2005 r.) oraz parag. 9, pkt 1, uchwały...

czytaj więcej o Zarządzenie nr 30/2007 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 03.12.2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2007r. »

Realizacja: IDcom-web.pl