Aktualności - archiwum

Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


Urząd Gminy Bobrowniki
........................................................................................................................................
(nazwa i adres jednostki)

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych”
........................................................................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informujemy, że w wyniku selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania
1. Rafał Leksandrowicz
Barany
2. Mirosława Kowalewska
Bobrowniki
3. Piotr Kwiatkowski
Włocławek
4. Ewa Sadlak
Włocławek
5. Wioletta Jaromirska
Bobrowniki
04.02.2008 r. Tadeusz Grzegorzewski
...................................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 2466
05 marca 2008 00:29 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu