Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ostrzeżenie o silnym wietrze

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 87-600 Lipno ul. Mickiewicza 58 tel.: (0-54) 288-66-36, fax: ( 0-54) 288-66-32 czk.lipno@onet.eu _________________________________________________________________________________________ Lipno, dnia 01.03.2010r. OSTRZEŻENIE silny wiatr Ważność: od godz. 08:00 dnia 01.03.2010 do godz....

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Bobrowniki

Bobrowniki, dnia 07.07.2009r. K O M U N I K A T Od dnia 20 lipca 2009 roku ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Gminy Bobrowniki. Urząd będzie czynny : - w poniedziałki, środy,czwartki - od godziny 7,15 do godz. 15,15 - we wtorki - od godziny 7,15 do godz. 16,00 - w piątki - od godziny 7,15 do godz. 14,30 Powyższe uzasadnia się koniecznością...

Porządek obrad XX Sesji rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 30 czerwca 2009 roku.

Bobrowniki, dnia 22.06.2009r. Pan/i/ …………………………………………………….. Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) ...

Pamiątkowe zdjęcie po wręczeniu medali

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Pięćdziesiąta rocznica ślubu to piękny jubileusz par małżeńskich, które przez pół wieku dzielą wspólne troski i radości życia. Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta RP uhonorowane zostały pary z terenu Gminy Bobrowniki obchodzące „Złote Gody”. Uroczyste wręczenie...

Porzadek obrad XII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 31.03.2008r.

Bobrowniki, dnia 14.03.2008r. Pan/i/ A/A ......................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Zwołuję na dzień 31 marca 2008 roku (poniedziałek) na godz.10,00 XII Sesję Rady Gminy Bobrowniki. Porządek obrad...

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na 21 lutego 2008 roku na godz. 10

Bobrowniki, dnia 12.02.2008r. Pan/i/ A/A ......................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Zwołuję na dzień 21 lutego 2008 roku (czwartek) na godz.10,00 XI Sesję Rady Gminy Bobrowniki. Porządek obrad...

Informacja o wynikach naboru

Bobrowniki, dnia 12 lutego 2008 r. UG 1110-1-1/08 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Gminy Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informuję,...

Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Urząd Gminy Bobrowniki ........................................................................................................................................ (nazwa i adres jednostki) stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych” ........................................................................................................................................ (nazwa...

Informacja o wyborach uzupełniających ogłoszonych na dzień 16.03.2008r.

I N F O R M A C J A Informuję, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski wyznaczył na dzień 16 marca 2008r. wybory uzupełniające do Rady Gminy Bobrowniki. Wybierany będzie 1 radny w okręgu nr 1 Bobrowniki. Termin zawiadomienia Komisarza Wyborczego we Włocławku o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania kandydata na radnego...