Dofinansowania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja WFOŚiGW w Toruniu: Program EKODOM - dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji i OZE realizowanych przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe

DOFINANSOWANIE OTRZYMASZ NA: zadania termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji; montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych o mocy do 300 kW wraz z instalacją; montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.; montaż...

Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w 2016 roku

Wnioski o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest - nabór trwa do 11 lutego 2016 r. Do dnia 11 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Bobrowniki przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina bobrowniki otrzyma dotację na zadanie z zakresu...

Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w 2015 roku

Bobrowniki, dnia 09.01.2015 r. O K Ó L N I K Informuję, że po raz kolejny istnieje możliwość złożenia przez Gminę Bobrowniki wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu. W związku z powyższym osoby zainteresowa