Decyzje celu publicznego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 nr LPN0701 zainstalowana na wieży kratowej h do 60 m na działce ewid. 223/1 obręb 0005 w miejscowości Gnojno (obręb ewid. Gnojno) Gmina Bobrowniki

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 nr LPN0701 zainstalowana na wieży kratowej h do 60 m na działce ewid. 223/1 obręb 0005 w miejscowości Gnojno (obręb ewid. Gnojno) Gmina...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów we wsi Polichnowo Gmina Bobrowniki.