Zamówienia i konkursy 2012 - 2017

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówiniu pn. ,,Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki dla potrzeb Gminy Bobrowniki"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „ Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki dla potrzeb Gminy Bobrowniki” 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@wp.pl Godziny urzędowania ;poniedziałek, środa i czwartek - 7.15 - 15:15; wtorek...

Ogłoszenie o zamówieniu pn. ,,Rekultywacja boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w Bobrownikach"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „ Rekultywacja boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w Bobrownikach” 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@wp.pl Godziny urzędowania ;poniedziałek, środa i czwartek - 7.15...

Ogłoszenie o zamówieniu ,,Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki dla potrzeb Gminy Bobrowniki"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „ Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki dla potrzeb Gminy Bobrowniki 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@wp.pl Godziny urzędowania ;poniedziałek, środa i czwartek - 7.15 - 15:15; wtorek –...

Ogłoszenie o zamówieniu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Bobrowniki i PSZOK"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Bobrowniki i PSZOK” (Kod CPV: 90.53.30.00-2; 90.51.31.00-7; 90.51.40.00-3; 90.50.00.00-2; 90.00.00.00-7). 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki;...

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa kruszywa z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji 0 - 63 mm do remontu nawierzchni dróg gminnych" w ilości około 1600 ton

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: 271.2.2013 Przedmiot zamówienia: „Dostawa kruszywa z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji 0 – 63 mm do remontu nawierzchni dróg gminnych” w ilości około 1600 ton. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@wp.pl Godziny...