Zamówienia i konkursy 2012 - 2017 (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy na zadanie pn. "Zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z wozem ascenizacyjnym oraz przeszkolenie personelu (1 pracownika)

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 367382-2014 z dnia 2014-11-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Zamówienie obejmuje zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z wozem asenizacyjnym oraz przeszkolenie personelu (jednego pracownika). Przedmiot dostawy: a) jedna sztuka b) wóz asenizacyjny - 1 szt. Miejsce dostawy: Urząd...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup fabrycznie nowego ciagnika wraz z wozem asenizacyjnym

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych na "Zakup fabrycznie nowego ciagnika wraz z wozem asenizacyjnym". Gmina Bobrowniki 87-617 Bobrowniki ul. Nieszawska 10 tel./fax 54 2514903