Zamówienia i konkursy 2012 - 2017 (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Bobrowniki i PSZOK"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Bobrowniki i PSZOK” (Kod CPV: 90.53.30.00-2; 90.51.31.00-7; 90.51.40.00-3; 90.50.00.00-2; 90.00.00.00-7). 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki;...

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa kruszywa z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji 0 - 63 mm do remontu nawierzchni dróg gminnych" w ilości około 1600 ton

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: 271.2.2013 Przedmiot zamówienia: „Dostawa kruszywa z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji 0 – 63 mm do remontu nawierzchni dróg gminnych” w ilości około 1600 ton. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@wp.pl Godziny...