Decyzje środowiskowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn." Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bobrowniki w ulicach: Włocławska, Świerczewskiego, Broniewskiego, Różana, Dobrzyńska, Kujawska, I Armii Wojska Polskiego, Plac Wolności, Senatorska, Lipnowska, Podgórna, Nieszawska".

O B W I E S Z C Z E N I E - powiadomienie stron UG.6220.3.1.2012 Bobrowniki, dnia 10.09.2012 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w myśl art. 71, ust. 2, art. 73, ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust....