Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informacja Informuję, że na terenie Gminy Bobrowniki miejscami wyznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są tablice ogłoszeń w sołectwach: Bobrowniki, Bobrownickie Pole, Białe Błota, Stare Rybitwy, Stary Bógpomóż, Polichnowo, Gnojno, Rachcin, Brzustowa. ...