Wybory do Sejmu RP i Senatu RP (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Składy Obwodowych komisji wyborczych

SKŁAD OKW Nr 1 W BOBROWNIKACH Lp. Nazwisko i imię Funkcja 1. Kochowicz Elżbieta Zastępca Przewodniczącego 2. Pozorska Ewa Marzena Członek 3. Krażewska Elżbieta Przewodnicząca 4. Grzegorzewska Anna Maria Członek 5. Nowacka Stefania Członek 6. Jaromirska...

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

………………………………., dnia …………………………. (miejscowość) (dd/mm/rrrr) …………………………………………………….. (nazwisko...

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców - wyborcy niepełnosprawni

………………………………., dnia …………………………. (miejscowość) (dd/mm/rrrr) …………………………………………………….. (nazwisko...

Informacja o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

INFORMACJA o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zostanie przeprowadzone w dniu 9 października 2011 r. Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach 700 – 2100 Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych...

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków do Obwodowych Komisji Wyborczych

Bobrowniki, dnia 08.09.2011r. INFORMACJA Informuję, że zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Bobrowniki Komitety Wyborcze mogą dokonywać do dnia 16 września 2011 roku w godzinach pracy urzędu tj: poniedziałki środy i czwartki – w godz. od 7,15 do 15,15; wtorki w godz. 7,15 do 16,00 i piątki...