Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN I NN wraz ze słupową stacją transformatorową 15/0,4 kV na działkach nr 89,91 położonych w miejscowości Bobrowniki (obręb ewid. Bobrowniki- obr.. 002) oraz działkach nr ewid. 110/2, 110/1, 112 położonych w miejscowości Bobrownickie Pole ( obręb ewid.Bobrownickie Pole - obr. 003)

Obwieszczenie owydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dlazamierzenia inwestycyjnego pn: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN i NN wraz ze słupową stacją transformatorową 15/0,4 kV na działkach nr ewid.89, 91/1 położonych w miejscowości Bobrowniki ( obręb ewid. Bobrowniki- obr. 002) oraz na działkach nr...