Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyjaśnienie do SIWZ Hala

Bobrowniki, dnia 29.09.2008r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania dotyczące przygotowania oferty na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach ” Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przekazuje treść...

Wyjaśnienie do SIWZ budowa Hali Sportowej

Bobrowniki, dnia 25.09.2008r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania dotyczące przygotowania oferty na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach ” Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przekazuje treść...

Zawiadomienie o wyborze oferty

Bobrowniki, dnia 24 września 2008 roku UG.341/5/2008 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1665 z 2007 roku) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Dostawa...

Wyjaśnienie dotyczące SIWZ na budowę hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach

Bobrowniki, dnia 18.09.2008r. Dotyczy: SIWZ na Budowę hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrowniach. Dotyczy załącznika nr 4 – wykaz robót Zamawiający uzupełnia zapis punktu IX - 1.4, który otrzymuje brzmienie: „wykazu robót wykonanych w okresie ostatnich...

Pytania i odpowiedzi do SIWZ na dostawę samochodu 20 osobowego "BUS" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Bobrowniki, dnia 15.09.2008r. Dotyczy: zapytania do SIWZ na dostawę samochodu 20 osobowego (BUS – 19+1 ) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Bobrowniki. Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści autobus rejestrowany na podstawie homologacji fabrycznej i badań technicznych oraz wszystkimi niezbędnymi...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ Z CZĘŚĆIĄ SOCJALNĄ ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBROWNIKACH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBROWNIACH. Zatwierdził: Wójt Gminy Bobrowniki mgr Tadeusz Grzegorzewski wrzesień 2008 r I. Nazwa...

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę "Bobrowniki: Dostawa nowego samochodu 20 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Dostawa nowego samochodu 20 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@vp.pl Godziny urzędowania 8.00 - 15:00 Kontakt : 054 2514903 Nr...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Modernizacja drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych Stary Bógpomóż-Polichnowo"

Bobrowniki, dnia 27 sierpnia 2008 roku UG.341/4/2008 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1665 z 2007 roku) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Modernizacja...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko-Orlik 2012"

Bobrowniki, dnia 26 sierpnia 2008 roku UG.341/3/2008 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1665 z 2007 roku) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Wykonanie...

Wyjaśnienie do SIWZ ORLIK 2012

Bobrowniki, dnia 12.08.2008r. WYJAŚNIENIE DO SIWZ Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012” W odpowiedzi na pytanie do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 2/D.05 punkt 5 Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykówki...