Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Rachcin Gmina Bobrowniki na terenie działaki Nr 191/2 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Odbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Rachcin Gmina Bobrowniki na terenie działki Nr 191/2 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@wp.pl Godziny...

Wyjaśnienie do przetargu Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Bobrownikach

Bobrowniki, dnia 08.07.2010r. Dotyczy: modyfikacji treści SIWZ na zadanie pn: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Bobrownikach” Zamawiający – Gmina Bobrowniki, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp, informuje o treści modyfikacji SIWZ do przetargu Nr UG 341/3/2010: - pkt 9.3 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: „ Aktualnego odpisu z właściwego...

Ogłoszenie o zamówieniu Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Bobrownikach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Bobrownikach ”. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@wp.pl Godziny urzędowania ;poniedziałek, środa i czwartek - 7.15 - 15:15; wtorek – 7,15 –...

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa wraz z dowozem kruszywa łupanego o granulacji od 32-63 mm w ilości 700 ton i o granulacji 0-32 mm w ilości 300 ton na przebudowę drogi gminnej Bobrownickie Pole działki Nr 110/1 i 110/2.

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Dostawa wraz z dowozem kruszywa łupanego o granulacji od 32-63 mm w ilości 700 ton i o granulacji 0-32 mm w ilości 300 ton na przebudowę drogi gminnej Bobrownickie Pole działki Nr 110/1 i...

Przetarg nieograniczony na modernizację i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bobrownickie Pole oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Stare Rybitwy i Brzustowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bobrownickie Pole oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Stare Rybitwy i Brzustowa ”. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@wp.pl Godziny...

Ogłoszenie o sprzedaży nierchomości zabudowanej położonej we wsi Gnojno Gmina Bobrowniki

Wójt Gminy Bobrowniki OGŁASZA Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: Nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Gnojno Gmina Bobrowniki: - działka Nr 261 o powierzchni 0,55 ha, - budynek byłej szkoły (parter i poddasze użytkowe) o pow. 498,56m², - budynek gospodarczy o pow. 45,00m². - garaż o pow. 20,00 m² Cena...

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wraz z dowozem kamienia wapiennego o granulacji od 0-63mm na modernizację drogi gminnej Bobrownickie Pole, część działki Nr 293 w ilości 900 ton

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Dostawa wraz z dowozem kamienia wapiennego o granulacji od 0-63mm na modernizację drogi gminnej Bobrownickie Pole, część działki Nr 293 w ilości 900 ton”. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@vp.pl Godziny...

Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bobrownickie Pole na odcinku od km 0+000 do 0,900km

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bobrownickie Pole na odcinku od km 0+000 do 0,900 km”. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@vp.pl Godziny urzędowania 8.00 - 15:00 Kontakt...