Urząd Gminy Bobrowniki

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o sprzedaży nierchomości zabudowanej położonej we wsi Gnojno Gmina Bobrowniki

Przetargi

Wójt Gminy Bobrowniki OGŁASZA Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: Nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Gnojno Gmina Bobrowniki: - działka Nr 261 o powierzchni 0,55 ha, - budynek byłej szkoły (parter i poddasze użytkowe)...

czytaj więcej o Ogłoszenie o sprzedaży nierchomości zabudowanej położonej we wsi Gnojno Gmina Bobrowniki »

Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bobrownickie Pole na odcinku od km 0+000 do 0,900km

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bobrownickie Pole na odcinku od km 0+000 do 0,900 km”. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska...

czytaj więcej o Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bobrownickie Pole na odcinku od km 0+000 do 0,900km »

Informacja

Przetargi

Bobrowniki, dnia 07.01.2009r. I N F O R M A C J A Informuję, że Gmina Bobrowniki w 2008 roku na modernizację drogi gminnej o długości 1720 m Stary Bógpomóż - Polichnowo otrzymała wsparcie z Samorządu Województwa Kujawsko...

czytaj więcej o Informacja »

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę Hali Sportowej wraz z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach

Przetargi

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 210747-2008 z dnia 2008-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Przedmiotem zamówienia publicznego jest robota budowlana polegająca na budowie obiektu kubaturowego - hali sportowej wraz z częścią...

czytaj więcej o Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę Hali Sportowej wraz z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Hali Sportowej wraz z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach

Przetargi

Bobrowniki, dnia 14 października 2008 roku UG.341/6/2008 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1665 z 2007 roku) informuję, że w postępowaniu o udzielenie...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Hali Sportowej wraz z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach »

Wyjaśnienie do SIWZ Hala Sportowa

Przetargi

Bobrowniki, dnia 30.09.2008r. Dotyczy: uzupełnienia do odpowiedzi z dnia 29.09.2008r. na zapytania dotyczące przygotowania oferty na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej...

czytaj więcej o Wyjaśnienie do SIWZ Hala Sportowa »

Wyjaśnienie do SIWZ Hala

Przetargi

Bobrowniki, dnia 29.09.2008r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania dotyczące przygotowania oferty na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach ” Na podstawie...

czytaj więcej o Wyjaśnienie do SIWZ Hala »

Wyjaśnienie do SIWZ budowa Hali Sportowej

Przetargi

Bobrowniki, dnia 25.09.2008r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania dotyczące przygotowania oferty na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach ” Na podstawie...

czytaj więcej o Wyjaśnienie do SIWZ budowa Hali Sportowej »

Realizacja: IDcom-web.pl