Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu ,,Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki dla potrzeb Gminy Bobrowniki"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „ Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki dla potrzeb Gminy Bobrowniki 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@wp.pl Godziny urzędowania ;poniedziałek, środa i czwartek - 7.15 - 15:15; wtorek –...

Ogłoszenie o zamówieniu " Remont dróg gminnych w m. Bobrowniki w obrębie działki nr 68 na długości 390 mb oraz działki nr 166 na dfługości 150 mb"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Remont dróg gminnych w m. Bobrowniki w obrębie działki nr 68 na długości 390 mb oraz działki nr 166 na długości 150 mb”. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@wp.pl Godziny urzędowania...

Ogłoszenie o zamówieniu "Wybór sprzedawcy kruszywa drogowego z transportem na drogi gminne i dojazdowe do gruntów rolnych"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Wybór sprzedawcy kruszywa drogowego z transportem na drogi gminne i dojazdowe do gruntów rolnych”. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl Godziny urzędowania ;poniedziałek, środa i czwartek...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zabudowanej i nieruchomości gruntowej położonych we wsi Gnojno Gmina Bobrowniki

Wójt Gminy Bobrowniki OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: Nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Gnojno Gmina Bobrowniki: - działka Nr 261 o powierzchni 0,55 ha, - budynek byłej szkoły (parter i poddasze użytkowe) o pow. 498,56m², - budynek gospodarczy o pow. 45,00m². - garaż o pow. 20,00 m² Cena...

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ dotyczącej przetargu na zadanie pn: „Odbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Rachcin Gmina Bobrowniki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”.

Bobrowniki, dnia 29.07.2010r. Zapytania i odpowiedzi do SIWZ Dotyczy : przetargu na zadanie pn: „Odbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Rachcin Gmina Bobrowniki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”. Kosztorys na roboty budowlane – Świetlica wiejska 1. Lp. 21 Izolacja cieplna – w opisie jest styropian...

Ogłoszenie o zamówieniu Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych z naprawą we wsi Bobrownickie Pole w technologii nawierzchni bitumicznej o długości 1430 mb - działaki Nr 110/1 i 110/2.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych z naprawą we wsi Bobrownickie Pole w technologii nawierzchni bitumicznej o długości 1430 mb - działki Nr 110/1 i 110/2". 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl ...