Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ dotyczącej przetargu na zadanie pn: „Odbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Rachcin Gmina Bobrowniki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”.

Bobrowniki, dnia 29.07.2010r. Zapytania i odpowiedzi do SIWZ Dotyczy : przetargu na zadanie pn: „Odbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Rachcin Gmina Bobrowniki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”. Kosztorys na roboty budowlane – Świetlica wiejska 1. Lp. 21 Izolacja cieplna – w opisie jest styropian...

Ogłoszenie o zamówieniu Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych z naprawą we wsi Bobrownickie Pole w technologii nawierzchni bitumicznej o długości 1430 mb - działaki Nr 110/1 i 110/2.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych z naprawą we wsi Bobrownickie Pole w technologii nawierzchni bitumicznej o długości 1430 mb - działki Nr 110/1 i 110/2". 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl ...

Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Rachcin Gmina Bobrowniki na terenie działaki Nr 191/2 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Odbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Rachcin Gmina Bobrowniki na terenie działki Nr 191/2 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@wp.pl Godziny...

Wyjaśnienie do przetargu Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Bobrownikach

Bobrowniki, dnia 08.07.2010r. Dotyczy: modyfikacji treści SIWZ na zadanie pn: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Bobrownikach” Zamawiający – Gmina Bobrowniki, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp, informuje o treści modyfikacji SIWZ do przetargu Nr UG 341/3/2010: - pkt 9.3 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: „ Aktualnego odpisu z właściwego...

Ogłoszenie o zamówieniu Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Bobrownikach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Bobrownikach ”. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@wp.pl Godziny urzędowania ;poniedziałek, środa i czwartek - 7.15 - 15:15; wtorek – 7,15 –...

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa wraz z dowozem kruszywa łupanego o granulacji od 32-63 mm w ilości 700 ton i o granulacji 0-32 mm w ilości 300 ton na przebudowę drogi gminnej Bobrownickie Pole działki Nr 110/1 i 110/2.

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Dostawa wraz z dowozem kruszywa łupanego o granulacji od 32-63 mm w ilości 700 ton i o granulacji 0-32 mm w ilości 300 ton na przebudowę drogi gminnej Bobrownickie Pole działki Nr 110/1 i...