Komunikaty

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 07 października 2010r. na godz. 10.00

 

                                                                                                                                Bobrowniki, dnia 01.10.2010r.

 

                                                                  Pan/i/

                                                                                       

                                                                             ...........................................................      

                                                                                                                                                                                                                                               

       Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

      Zwołuję na dzień  07 października 2010 roku (czwartek) na godz.10,00 XXVII Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

 

Porządek obrad :

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
  4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2010 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  
  7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  8. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.
  9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad.

 

   

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.10.2010r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2010 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1306
01 października 2010 14:14 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu.