Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 20 grudnia 2012 r. na godz. 12/00

Bobrowniki, dnia 07.12.2012r. Pan/i/ ..................................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Zwołuję na dzień 20 grudnia 2012 roku (czwartek) na godzinę 12,00 XIII Sesję Rady Gminy Bobrowniki. ...

Porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 15 listopada 2012 r. na godz. 12/00

Bobrowniki, dnia 06.10.2012r. Pan/i/ ......................................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Zwołuję na dzień 15 listopada 2012 roku (czwartek) na godzinę 12,00 XII Sesję Rady Gminy Bobrowniki. ...

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 26 września 2012 roku na godz. 12/00

Bobrowniki, dnia 18.09.2012r. Pan/i/ ......................................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Zwołuję na dzień 26 września 2012 roku (środa) na godzinę 12,00 XI Sesję Rady Gminy Bobrowniki. ...

Okólnik

Bobrowniki, dnia 19.04.2012 r. O K Ó L N I K Urząd Gminy Bobrowniki informuje, że dnia 30 kwietnia 2012 roku ( poniedziałek) o godzinie 10,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się spotkanie z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Lipnie nadzorującym lasy prywatne - Panem Mariuszem Kalinowskim - telefon kontaktowy 692 861 392. W...

Porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 29 marca 2012 r. na godz. 12,00

Bobrowniki, dnia 20.03.2012r. Pan/i/ ......................................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Zwołuję na dzień 29 marca 2012 roku (czwartek) na godzinę 12,00 IX Sesję Rady Gminy Bobrowniki. Porządek...

Okółnik - zgłaszanie strat (ujemne skutki przezimowania zbóż)

Bobrowniki, dnia 15.03.2012 r. O K Ó L N I K W związku z koniecznością przekazania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy danych o zakresie szkód poniesionych przez rolników w wyniku wystąpienia w bieżącym roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (ujemne skutki przezimowania) prosi się poszkodowanych rolników...

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Wójt Gminy Bobrowniki informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe terminy przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w terminie od 1 lutego...