Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 29 grudnia 2011 roku na godz. 12,00

Bobrowniki, dnia 13.12.2011r. Pan/i/ ......................................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Zwołuję na dzień 29 grudnia 2011 roku na godzinę 12,00 VIII Sesję Rady Gminy Bobrowniki. Porządek...

Potrządek obrad VII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 10 listopada 2011 roku na godz. 12/00

Bobrowniki, dnia 03.11.2011r. Pan/i/ ........................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami). Zwołuję na dzień 10 listopada 2011 roku (czwartek) na godz. 12,00 VII Sesję...

Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 25 sierpnia 2011 roku na godz. 11/00

Bobrowniki, dnia 16.08.2011r. Pan/i/ ........................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami). Zwołuję na dzień 25 sierpnia 2011 roku (czwartek) na godz. 11,00 VI Sesję Rady...

Spis kontrolny NSP 2011

Gminne Biuro Spisowe informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny. Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu. Celem spisu...

Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 21 czerwca 2011 roku na godz. 11/00

Bobrowniki, dnia 14.06.2011r. Pan/i/ ........................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami). Zwołuję na dzień 21 czerwca 2011 roku (wtorek) na godz. 11,00 V Sesję Rady...

Informacja o samospisie internetowym w NSP Ludności i Mieszkań 2011

INFORMACJA O SAMOSPISIE INTERNETOWYM W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 Już tylko do 16 czerwca 2011r. można dokonać samospisu internetowego. Na stronach www.stat.gov.pl i www.spis.gov.pl. Samospis internetowy potrwa tylko do dnia 16 czerwca 2011 r. Z poważaniem GMINNY KOMISARZ SPISOWY Tadeusz Grzegorzewski ...

Informacja o zgłoszaniu kandydatów na ławników

Wybory ławników 2011 W tym roku kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja...

Informacja dla rolników

O K Ó L N I K W związku z koniecznością przekazania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy danych o zakresie szkód poniesionych przez rolników w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych - wiosenne przymrozki jakie miały miejsce w miesiącu maju 2011 roku prosi, się poszkodowanych rolników...