Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o dofinansowaniu drogi gminnej ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Bobrowniki, dnia 31.12.2010r. I N F O R M A C J A Informuję, że Gmina Bobrowniki w 2010 roku na modernizację drogi gminnej o długości 1430 m we wsi Bobrownickie Pole otrzymała wsparcie z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 90 000,00zł. Wójt...

Informacja o naborze rachmistrzów spisowych do Narodowego spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011r.

Informacja o naborze rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r. W dniu 21.12.2010 r. zostało przeprowadzone losowanie kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 r., w wyniku którego zostały wylosowane następujące osoby: Bojarska...

Porządek obrad III Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 30.12.2010r. na goodz. 10/00

Bobrowniki, dnia 14.12.2010r. Pan/i/ ........................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami). Zwołuję na dzień 30 grudnia 2010 roku (czwartek) na godz.10,00 III Sesję Rady...

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.

Na podstawie art. 18 pkt. 2 lit. d) ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 277 z 2010 roku). Wójt Gminy Bobrowniki- Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy po odpowiednim przeszkoleniu przeprowadzą...

Porządek obrad II Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 06.12.2010r. na godz. 10/00

Bobrowniki, dnia 30.11.2010r. Pan/i/ ........................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami). Zwołuję na dzień 06.12.2010 roku (poniedziałek) na godz.10,00 II Sesję Rady...

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 10 listopada 2010r. na godz. 10,00

Bobrowniki, dnia 02.11.2010r. Pan/i/ ........................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami). Zwołuję na dzień 10 listopada 2010 roku (środa) na godz.10,00 XXVIII Sesję Rady...

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 07 października 2010r. na godz. 10.00

Bobrowniki, dnia 01.10.2010r. Pan/i/ ........................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami). Zwołuję na dzień 07 października 2010 roku (czwartek) na godz.10,00 XXVII Sesję...

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

INFORMACJA Urząd Gminy Bobrowniki informuje, że w dniach 01.09.2010r. - 30.09.2010r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Bobrowniki pokój nr 11. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup...

Informacja o dofinansowaniu Budowa placu zabaw w Bobrownikach

Bobrowniki, dnia 19.08.2010r. I N F O R M A C J A Informuję, że w 2010 roku Gmina Bobrowniki otrzymała dofinansowanie na zadanie pn: „Budowa placu zabaw w Bobrownikach” w wysokości 75% wartości zadania z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wójt Gminy Tadeusz Grzegorzewski ...

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 12.08.2010r. na godz. 10/00

Bobrowniki, dnia 03.08.2010r. Pan/i/ ........................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami). Zwołuję na dzień 12 sierpnia 2010 roku (czwartek) na godz.10,00 XXVI Sesję Rady...