Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat o włączeniu syren alarmowych na wypadek przewrwania ZAPORY

Bobrowniki, dnia 19.06.2009r. O K Ó L N I K Informujemy, że w dniu 22 czerwca 2009r. (poniedziałek) w godzinach 12– 13 zostanie włączony, system sygnalizacji alarmowej na wypadek awarii lub katastrofy urządzeń piętrzących Stopnia Wodnego we Włocławku oraz próby syren w następujących miejscowościach: · STARY...

Porządek obrad XIX Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 24.03.2009r. na godz. 10/00

Bobrowniki, dnia 12.03.2009r. Pan/i/ ........................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami). Zwołuję na dzień 24 marca 2009 roku (wtorek) na godz.10,00 XIX Sesję Rady Gminy...

Informacja o stypeniach i zasiłkach szkolnych

Szanowni Państwo ! Uprzejmie informuję, iż stypendia i zasiłki szkolne będą wypłacane w dniach 18.03.2009 r. i 19.03.2009 r. w kasie Urzędu Gminy. Przypominam o dostarczeniu rachunków za pobrane stypendium. Zastępca Wójta Beata Domagalska ...

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 27 stycznia 2009r. na godz. 10/00

Bobrowniki, dnia 20.01.2009r. Pan/i/ …………………………………………………….. Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) ...

Informacja

INFORMACJA Z końcem grudnia 2008 roku GOPS w Bobrownikach zakończył projekt POKL współfinansowany przez Unię Europejską pt. „Stop wykluczeniu- Czas na aktywność”. W projekcie udział wzięło 10 beneficjentów. Osoby te ukończyły następujące kursy: florystyka i bukieciarstwo z obsługą kasy fiskalnej i ABC przedsiębiorczości,...

Informacja

INFORMACJA Z końcem grudnia 2008 roku GOPS w Bobrownikach zakończył projekt POKL współfinansowany przez Unię Europejską pt. „Stop wykluczeniu- Czas na aktywność”. W projekcie udział wzięło 10 beneficjentów. Osoby te ukończyły następujące kursy: florystyka i bukieciarstwo z obsługą kasy fiskalnej i ABC przedsiębiorczości,...

Informacja

Bobrowniki, dnia 07.01.2009r. I N F O R M A C J A Informuję, że Gmina Bobrowniki w 2008 roku na modernizację drogi gminnej o długości 1720 m Stary Bógpomóż - Polichnowo otrzymała wsparcie z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości...