Urząd Gminy Bobrowniki

Komunikaty (2008) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Informacja o wypłacie zwrotu podatku akcyzowego

Komunikaty

Urząd Gminy Bobrowniki informuje, ze w dniach 17-18 listopada 2008 roku w kasie Urzedu Gminy wypłacany będzie zwrot podatku akcyzowego.

czytaj więcej o Informacja o wypłacie zwrotu podatku akcyzowego »

Informacja o wypłacie zasiłków stałych

Komunikaty

Urząd Gminy Bobrowniki informuje, że w dniu 14 listopada 2008 roku w kasie Urzędu Gminy wypłacane będą zasiłki stałe.

czytaj więcej o Informacja o wypłacie zasiłków stałych »

Informacja o wypłacie stypendiów szkolnych

Komunikaty

Urząd Gminy Bobrowniki informuje, że w dniach 12-13 listopada 2008 roku w kasie Urzędu Gminy będą wypłacane stypendia szkolne.

czytaj więcej o Informacja o wypłacie stypendiów szkolnych »

Informacja o dniu wolnym od pracy

Komunikaty

Bobrowniki, dnia 03.11.2008r. I N F O R M A C J A Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2008 Wójta Gminy Bobrowniki dzień 10 listopada 2008 roku będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Bobrowniki.

czytaj więcej o Informacja o dniu wolnym od pracy »

Okólnik o wyborze sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Brzustowa

Komunikaty

Bobrowniki, dnia 01.07.2008r. O K Ó L N I K Informuję, że w dniu 18 lipca 2008 roku (piątek) o godzinie 13,00 w mieszkaniu Pani Janiny Kostrzewskiej zam. Brzustowa , zgodnie z Uchwałą Nr XIII/80/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia...

czytaj więcej o Okólnik o wyborze sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Brzustowa »

Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 10 czerwca 2008r.

Komunikaty

Bobrowniki, dnia 02.06.2008r. Pan/i/ ......................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Zwołuję na dzień...

czytaj więcej o Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 10 czerwca 2008r. »

Informacja

Komunikaty

I N F O R M A C J A W dniu 02.05.2008r. (piątek) Urzad Gminy bedzie nieczynny (wolne za przypadające w dzień wolny od pracy święto 3 Maja).

czytaj więcej o Informacja »

Realizacja: IDcom-web.pl