Wybory samorządowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 7 lipca 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowniki przeprowadzonych w dniu 5 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. (1) Komisarz Wyborczy we Włocławku podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowniki przeprowadzonych w dniu 5 lipca 2015 r.

Część I.

Dane ogólne

1. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.

2. Wybrano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów przez 1 komitet wyborczy.

3. Głosowania nie przeprowadzono w jednym okręgu wyborczym, tj. w okręgu nr 5, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w okręgu.

Część II

Wyniki wyborów

Rozdział 1.

Okręg wyborczy nr 5

1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.

2. Wybory odbył się.

3. Głosowania nie przeprowadzono.

4. Radnym został wybrany:

1) z listy nr 1 KWW Krzysztofa Kostrzewskiego

a) KOSTRZEWSKI Krzysztof

5. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Komisarz Wyborczy

we Włocławku

 

/-/ Jolanta Górska

 _____________________________

(1)  zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lipca 2015 07:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Kostrzewski
Ilość wyświetleń: 924
14 lipca 2015 07:59 Karol Kostrzewski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)