Wybory samorządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dyżury członków Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrownikach

Dyżury członków Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrownikach. Lp. Nazwisko i imię Data Godziny od - do 1. Urszula Nakonieczna Mirosława Rutkowska Leszek Poliwko Charzewski Grzegorz 12.10.2010r. 8,00 – 15,00 2 Urszula Nakonieczna Mirosława Rutkowska Leszek Poliwko Grzegorz Durniat 14.10.2010r. 8,00 –...

Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 7 października 2010r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipnie

I N F O R M A C J A Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 7 października 2010 r. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz § 11 ust. 3 uchwały Państwowej komisji Wyborczej z dnia 4...

Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 7 października 2010r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrownikach

I N F O R M A C J A Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 7 października 2010 r. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz § 11 ust. 3 uchwały Państwowej komisji Wyborczej z dnia 4...

Informacja

Informacje na temat wyborów samorządowych udostępnione są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: www.pkw.gov.pl

Obwieszczenie Starosty Lipnowskiego z dnia 27 września 2010r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE STAROSTY LIPNOWSKIEGO z dnia 27 września 2010r. . Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 27 września 2010r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOBROWNIKI z dnia 27 września 2010r. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach...