Wybory samorządowe (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

WYCI Ą G Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010...

Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

WYCI Ą G Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010...

Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

WYCI Ą G Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010...

Informacja o wynikach wyborów w dniu 21.11.2010r. zatwierdzonych przez TKW w Bobrownikach

Informacja o wynikach wyborów w dniu 21.11.2010r. zatwierdzonych przez TKW w Bobrownikach. W wyborach na Wójta Gminy Bobrowniki kandydaci uzyskali następujące wyniki: Anna Charzewska - 454 głosy Tadeusz Tomasz Grzegorzewski – 770 głosów Mateusz Suchalewski – 232 głosy Wójtem wybrany został Tadeusz...