Zamówienia i konkursy - rok 2010

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont Kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik - 2-12" w roku 2009 uszkodzonego w powodzi w 2010r.

Remont kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje boisko Orlik – 2012 w roku 2009 roku uszkodzonego podczas powodzi w 2010 roku . PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-...

Wyjasnienie do przetargu Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Bobrownikach

Bobrowniki, dnia 08.07.2010r. Dotyczy: modyfikacji treści SIWZ na zadanie pn: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Bobrownikach” Zamawiający – Gmina Bobrowniki, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp, informuje o treści modyfikacji SIWZ do przetargu Nr UG 341/3/2010: - pkt 9.3 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: „ Aktualnego odpisu z właściwego...

Ogłoszenie o zamówieniu Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Bobrownikach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Bobrownikach ”. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@wp.pl Godziny urzędowania ;poniedziałek, środa i czwartek - 7.15 - 15:15; wtorek – 7,15 –...