Informacje ogólne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o zawarciu umowy na zadanie pn: "Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej przy ul. Grunwaldzkiej, Książąt Mazowieckich i Władysława Jagiełły w miejscowości Bobrowniki".

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 282944-2014 z dnia 2014-08-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Przedmiotem niniejszego zadania jest Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm przy ulicy: Grunwaldzkiej o pow. 168 m², ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm o długości 120mb, ułożenie...

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn."Rekultywacja boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w Bobrownikach".

Informacja Informuję, że w dniu 03 marca 2014 roku w Urzędzie Gminy Bobrowniki pomiędzy Gminą Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki, a firmą Zakład Budowlany „MELBUD” ul. Włocławska 23A; 87-617 Bobrowniki została zawarta umowa na wykonanie zadania: "Rekultywacja boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej...

Informacja o dofinansowaniu Budowa placu zabaw w Bobrownikach

Bobrowniki, dnia 19.08.2010r. I N F O R M A C J A Informuję, że w 2010 roku Gmina Bobrowniki otrzymała dofinansowanie na zadanie pn: „Budowa placu zabaw w Bobrownikach” w wysokości 75% wartości zadania z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wójt Gminy Tadeusz Grzegorzewski ...