Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

PROJEKT
Uchwała Nr IX/...../2007
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 13 listopada 2007 roku

w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy Bobrowniki o obowiązku
złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 oraz art. 4, pkt 32, art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 115, poz. 789) i art. 4, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 07.. Nr 165, poz. 1171

RADA GMINY BOBROWNIKI
Uchwala, co następuje:

§ 1. Powiadomić Skarbnika Gminy Bobrowniki Pana Pawła Grudowskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego według wzoru stanowiącego załącznik 1a do ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ((Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 115, poz. 789 z późn. zm.) oraz o terminie złożenia tego oświadczenia w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia i skutków nie złożenia oświadczenia w terminie.

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowniki do wysłania uchwały wraz ze wzorem oświadczenia lustracyjnego Skarbnikowi Gminy Bobrowniki

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 848
12 marca 2008 23:04 Paweł Grudowski - Utworzenie dokumentu