Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie

PROJEKT
U C H W A Ł A Nr .........
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia ...............roku

w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie.

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070, zmiany: Dz. U. Nr 154, poz. 1787, z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, z 2003r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484)

Uchwala się, co następuje :

§ 1. W głosowaniu tajnym na ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie wybrano następujące osoby :
1)
2)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 794
12 marca 2008 23:04 Paweł Grudowski - Utworzenie dokumentu