Projekty uchwał Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt Uchwała Nr .../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok

P R O J E K T Uchwała nr /2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach...

Projekt Uchwał Nr .../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zaciągniecia długotermioweg kredytu bankowego na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pozyczek

P R O J E K T Uchwała Nr …./2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. C oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Projekt Uchwała Nr .../2009 Rady Gmiy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem w Bobrownikach

P R O J E K T Uchwała Nr …./2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem w Bobrownikach. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. C oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Projekt Uchwała Nr .../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na budowę kompleksu boisk sportowych w Bobrownikach ul. Wyzwolenia

P R O J E K T Uchwała Nr …./2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na budowę kompleksu boisk sportowych w Bobrownikach, ul. Wyzwolenia. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. C oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Projekt Uchwała Nr .../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej w Bobronickim Polu

P R O J E K T Uchwała Nr …./2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej w Bobrownickim Polu. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. C oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j....

Projekt Uchwała nr ..../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Polichnowo-Gnojno

P R O J E K T Uchwała Nr …./2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Polichnowo-Gnojno. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. C oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j....

Projekt Uchwała nr ..../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Polichnowo-Gnojno

P R O J E K T Uchwała Nr …./2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Polichnowo-Gnojno. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. C oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j....

Projekt Uchwała Nr XIX ...../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Bobrowniki na lata 2009-2017

U C H W A Ł A Nr XIX/.../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie : zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Bobrowniki na lata 2009 – 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm[1].) Rada Gminy uchwala,...

Projekt Uchwał Nr XIX.../09 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku mieszkaniowego

PROJEKT UCHWAŁA NR ............./2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ............. 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku mieszkaniowego Na podstawie art. 30 ust.6, art. 49 ust.1 pkt 1 w związku z art. 91d pkt 1 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97,...

Projekt uchwały Nr XVIII/ /09 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działlnosci gospodarczej, dostosowując przedmiot działalnosci do PKD 2007

PROJEKT UCHWAŁA Nr XVIII/ /09 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, dostosowując przedmiot działalności do PKD 2007. Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.- Prawo działalności gospodarczej...