Projekty uchwał Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Bobrowniki w sprawie obwodów głosowania

Projekt z dnia 18 czerwca 2012 r. Zatwierdzony przez ......................... UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie obwodów głosowania Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. 1) ) w związku...

Projekt Uchwały Rady Gminy Bobrowniki w sprawie okregów wyborczych

Projekt z dnia 15 czerwca 2012 r. Zatwierdzony przez ......................... UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie okręgów wyborczych Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. 1) )...

Projekt uchwały nr XXIV /2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki z tego tytułu

PROJEKT U C H W A Ł A Nr XXIV/...../2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki z tego tytułu. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r....

Projekt uchwały nr /2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Rachcin na lata 2010-2020.

UCHWAŁ Nr ........./2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Rachcin na lata 2010 - 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,...

Projekt uchwały Nr /2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bobrowniki środków stanowiących fundusz sołecki

PROJEKT Uchwała Nr / /2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bobrowniki środków stanowiących fundusz sołecki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z...

Projekt Uchwały Nr ...../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni scieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bobrowniki

PROJEKT Uchwała Nr ...../.../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bobrowniki. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8...

Projekt Uchwały Nr /09 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bobrowniki środków stanowiących fundusz sołecki

Projekt Uchwała Nr / /09 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bobrowniki środków stanowiących fundusz sołecki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r....

Projekt Uchwały Nr .../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: przyjęcia procedury konsultacji społecznych w Gminie Bobrowniki

Projekt UCHWAŁA Nr…/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: przyjęcia procedury konsultacji społecznych w Gminie Bobrowniki Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz....

Projekt Uchwały Nr .../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu odnowy miejscowości Rachcin na lata 2008-2018

Projekt UCHWAŁ Nr ........./2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu odnowy miejscowości Rachcin na lata 2008 - 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,...

Projekt Uchwały Nr XX/.../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: nieodpłatnego korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego, boiska do piłki nożnej oraz bieżni ze skocznią w miejscowości Bobrowniki

Projekt Uchwała Nr XX/.../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: nieodpłatnego korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego, boiska do piłki nożnej oraz bieżni ze skocznią w miejscowości Bobrowniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,...