Projekty uchwał Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt Uchwały Nr XVIII/.../2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty

UCHWAŁA NR ……/……../2013 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia ………………… 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U....

Projekt Uchwały Nr XVIII/.../2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

PROJEKT UCHWAŁA Nr XVIII/../2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz na podstawie...

Projekt Uchwały Nr XVII/.../2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12.11.2013 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Bobrowniki do Kujawsko-Pomorskiego Samorzadowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza".

Projekt UCHWAŁA Nr Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Bobrowniki do Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz....

Projekt Uchwały NR XVII/.../2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12.11.2013 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów

Projekt UCHWAŁA Nr …. Rady Gminy Bobrowniki z dnia…. listopada 2013 r w sprawie opłaty od posiadania psów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2010 r. Nr...