Projekty uchwał Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt - Uchwała Nr XX/.../2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia maja 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2013 rok

Projekt - UCHWAŁA Nr XX/../2014 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia maja 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379)...

Projekt Uchwały Nr XVIII/.../2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17.12.2013 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014"

PROJEKT UCHWAŁA Nr XVIII/../2013 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia ,.Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014". Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 10 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia...

Projekt Uchwały Nr XVIII/../2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków na terenie Gminy Bobrowniki

Uchwała Nr XVIII/../2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bobrowniki. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318)...