Projekty uchwał Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt - Uchwała nr ………… w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017 – 2023

Projekt uchwały Uchwała nr ………… w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017 – 2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się Lokalny...

Projekt - Uchwała nr ………… w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Projekt uchwały Uchwała nr ………… w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje: § 1 Uchyla się uchwałę...

Projekt - Uchwała nr ………… w sprawie uchylenia uchwały nr XX/140/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2016 r.

Projekt uchwały Uchwała nr ………… w sprawie uchylenia uchwały nr XX/140/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje: § 1 Uchyla się uchwałę nr...

Projekt - Uchwała nr .../... 2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ... kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017-2023

Uchwała nr …./…/… Rady Gminy Bobrowniki z dnia … kwietnia 2017 r. W sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017 – 2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje: §...