Projekty uchwał Rady (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt Uchwały Nr ...../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni scieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bobrowniki

PROJEKT Uchwała Nr ...../.../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bobrowniki. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8...

Projekt Uchwały Nr /09 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bobrowniki środków stanowiących fundusz sołecki

Projekt Uchwała Nr / /09 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bobrowniki środków stanowiących fundusz sołecki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r....

Projekt Uchwały Nr .../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: przyjęcia procedury konsultacji społecznych w Gminie Bobrowniki

Projekt UCHWAŁA Nr…/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: przyjęcia procedury konsultacji społecznych w Gminie Bobrowniki Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz....

Projekt Uchwały Nr .../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu odnowy miejscowości Rachcin na lata 2008-2018

Projekt UCHWAŁ Nr ........./2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu odnowy miejscowości Rachcin na lata 2008 - 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,...

Projekt Uchwały Nr XX/.../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: nieodpłatnego korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego, boiska do piłki nożnej oraz bieżni ze skocznią w miejscowości Bobrowniki

Projekt Uchwała Nr XX/.../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: nieodpłatnego korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego, boiska do piłki nożnej oraz bieżni ze skocznią w miejscowości Bobrowniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,...

Projekt Uchwała Nr .../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok

P R O J E K T Uchwała nr /2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach...

Projekt Uchwał Nr .../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zaciągniecia długotermioweg kredytu bankowego na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pozyczek

P R O J E K T Uchwała Nr …./2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. C oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Projekt Uchwała Nr .../2009 Rady Gmiy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem w Bobrownikach

P R O J E K T Uchwała Nr …./2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem w Bobrownikach. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. C oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Projekt Uchwała Nr .../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na budowę kompleksu boisk sportowych w Bobrownikach ul. Wyzwolenia

P R O J E K T Uchwała Nr …./2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na budowę kompleksu boisk sportowych w Bobrownikach, ul. Wyzwolenia. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. C oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Projekt Uchwała Nr .../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej w Bobronickim Polu

P R O J E K T Uchwała Nr …./2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej w Bobrownickim Polu. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. C oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j....