Urząd Gminy Bobrowniki

Kompetencje Wójta i Rady Gminy zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Kompetencje Przewodniczącego Rady Gminy

Kompetencje Wójta i Rady Gminy

Zadaniem przewodniczącego rady jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczać do wykonania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego,...

czytaj więcej o Kompetencje Przewodniczącego Rady Gminy »

Przedmiot działania i kompetencje

Kompetencje Wójta i Rady Gminy

KOMPETENCJE WÓJTA Do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz wykonywanie zadań określonych przepisami prawa. Ustawa o samorządzie gminnym nie wymienia całego katalogu zadań wójta, stanowi jedynie, że do zadań wójta należy...

czytaj więcej o Przedmiot działania i kompetencje »

Zadania i kompetencje Rady

Kompetencje Wójta i Rady Gminy

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 1) uchwalanie statutu gminy, 2) ustalanie wynagrodzenia wójta,...

czytaj więcej o Zadania i kompetencje Rady »

Realizacja: IDcom-web.pl