Strategie i Programy (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

3 LETNI GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2016-2018

Dokument stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XVII/111/2016 z dnia 15 września 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowniki w 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowniki w 2016 r.