Strategie i Programy (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

UCHWAŁA Nr XVIII/128/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz na podstawie...

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA Nr XVIII/129/2013 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia ,.Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014". Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 10 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca...