Strategie i Programy (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobrowniki na lata 2011-2016

Załącznik do uchwały Nr IV/26/ 2011 Rady Gminy w Bobrownikach z dnia 18 marca 2011r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobrowniki na lata 2011-2016 Wstęp Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, poglądy, styl życia. Rodzice czy opiekunowie...

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akloholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Realizowanych na terenie Gminy Bobrowniki na rok 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII REALIZOWANY NA TERENIE GMINY BOBROWNIKI NA ROK 2011. Gmina na mocy ustawy z dnia 26.10.1982r ( Dz.U. z 2007 roku , Nr 70,poz. 473 z późniejszymi zmianami) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu...