Sprawozdania budżetowe (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borowniki za 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 3/2009 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2008 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 199,...