Gospodarka komunalna

Wykaz mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2007r.

 

 

 

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2007 roku

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość na 31.12.2002r.

Przychód

W 2003r.

Rozchód

W 2003r.

Wartość w dniu podjęcia uchwały

Sposób zagospodarowania

Dochód w 2008 roku w zł.

Klasyfikacja budżetowa

 

 

 

1.

Działka Nr 123/1 i 123/2 o pow0,47 ha poł. W Bobrownikach, działka zabudowana – bud. Administracyjny i garaże

 

 

139.912,15

 

 

-

 

 

-

 

 

139.912,15

 • Pomieszczenia administracyjne

 • pom.wydz.dla centrali tel.

 • Maszt telek.

 • Bank – punkt kasowy

Roczna dzierżawa

 

2 928,00

2 928,00

2 928,00

 

700

70005

§ 0750

 

 

2.

Działka 192 o pow. 0,29 ha poł. W Bobrownikach – działka zabudowana „Dom Nauczyciela” i bud.gosp.

 

 

128.790,01

 

 

-

 

 

-

 

 

128.790,01

 • Przedszkole samorządowe

 • Wynajęto emerytowanym nauczycielom

roczny czynsz lokale

1 285,00

 

700

700005

§ 0750

 

 

3.

Działka 390/2 o pow.0,28ha położ. W Bobrownikach-działka zab.tzw.”Agronomówka”

 

 

 

60.342,18

 

 

-

 

 

-

 

 

60.342,18

 • wydzierżawiono

budynek dla

dwóch rodzin i

działkę gruntu

 

 

3 055,00

 

700

70005

§ 0750

 

 

 

4.

Działka Nr 391 o pow. 0,28 ha położ.w Bobrownikach-działka zabudowana-stacja uzdatniania wody

 

 

451.415,64

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

451.415,64

 • stacja uzdatniania

wody

 

 

50 000,00

 

010

01010

§ 0830

 

 

5.

Działka Nr 251 o pow. 0,17 ha położ.w Bobrownikach-Plac Wolności

 

 

 

 

20.000,00

 

 

-

 

 

-

 

 

20.000,00

 

 

- Plac rynek

 

 

-

 

 

-

 

6.

Działka Nr 252 o pow.0,31ha-plac tzw. „Skwerek”

 

15.000,00

 

-

 

-

 

227 268,78

 • teren zieleni

osiedlowej

Roczna dzierżawa

6 097,00

700

70005

§ 0750

 

 

 

7.

Działka Nr 175 o pow. 1,08ha położona w Bobrownikach, działka zab.-bud.szkolny

 

 

339.441,47

 

 

-

 

 

-

 

 

339.441,47

 

 • gimnazjum

 

 

-

 

 

-

 

 

8.

Działka Nr 70/2 o pow.1,27 ha poł.Stare Rybitwy, działka zab.

 

59.331,29

 

-

 

-

 

59.331,29

 

 • wynajęty trzem

rodzinom

 

3 927,00

700

70005

§ 0750

 

 

9.

Działka Nr 261 o pow. 0,55ha poł.we wsi Gnojno-działka zab.-bud.szkolny i bud.gosp.

 

 

 

178.822,90

 

 

-

 

 

-

 

 

178.822,90

 

 • szkoła podstawowa

 • wynajęto trzem rodzinom naucz.

 

 

4 005,00

700

70005

§ 0750

 

10.

Działka Nr 262 o pow.1,70 położona we wsi Gnojno

 

7.000,00

 

-

 

-

 

7.000,00

- boisko szkolne

 

-

 

-

 

 

11.

Działka Nr 119/2 o pow. 1,39ha położona we wsi Rachcin-działka zab.-bud.szkolny i bud.gosp.

 

 

124.307,63

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124.307,63

 • szkoła podstawowa

 • boisko szkolne

 

 

-

 

 

-

 

12.

Działka 210 o pow. 0,04ha poł.we wsi Rachcin

 

12.000,00

 

-

 

-

 

12.000,00

- budynek po byłej

świetlicy

 

-

 

-

 

13.

Działka 970/1, 323/1, 323/2 o łącznej pow. 0,57ha – zab. Poł. we wsi Bobrownickie Pole

 

 

 

586.019,14

 

-

 

-

 

586.019,14

 • stacja uzdatniania

wody

 

25 000,00

010

01010

§ 0830

 

14.

Działka Nr 200 o pow.3,03ha – niezabudowana – poł. We wsi Bobrownickie Pole

 

 

18.000,00

 

 

 

-

 

 

-

 

 

18.000,00

- działka

niezabudowana

przeznaczona pod

budowę wysypiska

 

 

-

 

 

-

 

15.

Działka Nr 288 o pow. 0,09ha poł.we wsi Bobrowniki

 

2.000,00

 

-

 

-

 

26.000,00

 • teren zieleni

osiedlowej i Plac zabaw

 

-

 

-

 

16.

Działka Nr 257 o pow. 0,03ha poł.we wsi Bobrowniki

 

 

 

500,00

 

-

 

-

 

500,00

 • teren zieleni

osiedlowej

 

-

 

-

 

 

17.

Działki Nr 114/2113,112/1,114/1 o pow.2,40ha położone we wsi Bobrowniki

 

 

14.200,00

 

-

 

-

 

1 700.000,00

Szkoła Podstawowa w Bobrownikach

 

-

 

-

 

18.

Działka Nr 347/1 o pow.0,22 położona we wsi Bobrowniki

 

1.000,00

 

-

 

 

 

 

-

 

1.000,00

 • teren zieleni

osiedlowej

 

-

 

-

 

19.

Działka Nr 248,246/1, 246/2 o łącznej pow.0,10ha poł.we wsi Rachcin

 

700,00

 

-

 

-

 

700,00

- teren zieleni

 

-

 

-

 

20.

Działka Nr 164/2 o pow. 0,47ha poł.we wsi Bobrowniki

 

2.500,00

 

-

 

-

 

2.500,00

 • teren zieleni

osiedlowej

 

-

 

-

 

 

21.

Działka Nr 7 o pow. 1,36ha zabudowana-położona we wsi Bobrowniki

 

 

7.000,00

 

 

-

 

 

-

 

 

1 207.000,00

 • oczyszczalnia

ścieków

 

 

25 000,00

01001010

 

§ 0830

 

22.

Działka Nr 336/14 o pow. 1,47ha poł. We wsi Polichnowo

 

 

2.000,00

 

-

 

-

 

2.000,00

 • wysypisko odpadów

komunalnych

 

-

 

-

 

 

23.

Działka Nr 8/1 i 8/2 o łącznej pow. 3,78ha poł. we wsi Polichnowo

 

 

 

19.000,00

 

-

 

-

 

19.000,00

- pod rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych

 

 

-

900

90002

§ 0830

 

 

 

24.

Działki Nr 199,241,273 o łącznej pow.1,52ha położone we wsi Bobrowniki

 

5.000,00

 

-

 

-

 

5.000,00

- oddano w wieczyste użytkowanie Gminnej Spółdzielni

 

150,00

700

70005

§ 0470

 

25.

Działka Nr 160/2 o pow. 0,0044m² położ. w Bobrownikach

 

-

 

 

 

-

 

 

- przepompownia ścieków

 

-

 

-

X

X

X

X

X

X

X

127 303,00

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2008 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1427
04 kwietnia 2008 11:05 Małgorzata Grudowska - Utworzenie dokumnetu.